Interview met Robby Carron

Wat te verwachten?

Binnenkort treft u hier aan, de voorbeschouwing op de basketbal play-offs in Suriname, door de ogen van vier prominente supporters van CLD, Yellow Birds, De Schakel en SCVU. Verder zal er informatie te vinden zijn over de wedtrijduitslagen. 

Get ready for the SBB basketbal play-offs! Koop uw toegangskaart op tijd, het aantal toegangskaarten is vanwege het beperkt aantal zitplaatsen in de Ismay van Wilgensporthal, beperkt. 

Donderdag 10 augustus 2011,

Interview met de heer Robby Carron, (foto) commissaris binnen het bestuur van de Surinaamse Basketbalbond (SBB), tevens competitieleider.
Wij spraken de heer Carron op 9 augustus j.l. in Paramaribo, in veband met de play-offs die op zondag 21 augustus 2011 van start gaan in de Ismay van Wilgensporthal. De keuze voor de Ismay van Wilgensporthal als speellocatie komt volgens de heer Carron voort uit de volgende overwegingen: de verminderde belangstelling voor de basketbalsport, waarbij teruggelopen bezoekersaantallen en een verminderde belangstelling vanuit de media een grote rol spelen. Verder de beperkte beschikbaarheid van financiele middelen. De renovatieperiode van de Ismay van Wilgensporthal is een grote financiele "boosdoener" geweest. De bond moest naar vier verschillende speellocaties uitwijken, waardoor de uitgaven fors hoger uitvielen. Hierdoor is er geen mogelijkheid om bijvoorbeeld cheerleaders te kunnen inzetten ter vermaak van het aanwezige publiek. Een prettige overweging is dat de Ismay van Wilgensporthal ten opzichte van de Anthony Nestysporthal, van oudsher een gezellige familiesfeer herbergt.
 
De heer Carron weet basketbalminnend Suriname ervan te verzekeren dat een tweede werkneerlegging van de scheidsrechters en officials is uitgesloten. Met hen zijn heldere afspraken gemaakt, onder andere dat betaling voor hun verrichtingen, na afloop van het seizoen zal plaatsvinden.
Lessons learned from the volleybal play-offs.

De Ismay van Wilgensporthal kan 350 bezoekers herbergen. Er zullen 300 kaarten worden verkocht (zie verwant artikel van Terrence Oosterwolde, De Ware Tijd van 4 augustus 2011).

Met de politie zullen ook afspraken worden gemaakt omtrent de handhaving van de openbare orde in- en rond de Ismay van Wilgensporthal. Taferelen zoals die zich hebben voorgrdaan bij de volleybal play-offs zullen worden voorkomen.
Met de deelnemende ploegen van de play-offs is afgesproken dat ook zij verantwoordelijkheid nemen door de eigen suppoters die tijdens de wedstrijden over de schreef gaan, aan te spreken op hun gedrag. Daarnaast zullen ter extra beveiliging security-guards worden ingehuurd.
De spelers van de deelnemende play-offs ploegen en officials die in de rol van toeschouwers "acteren" zullen achter een der baskets worden gefaciliteerd, daartoe zullen extra stoelen worden geplaatst waardoor de betalende bezoekers volop gebruik kunnen maken van de vaste tribune. De heer Carron weet ons namens de basketbalbond te verzekeren dat er in geen geval (dus ook niet bij een nummerieke toename van de belangstelling onder de suporters) zal worden uitgeweken naar de Anthony Nesty Sporthal. Op de vraag of hier niet een risico inzit dat teleurgestelde supporters de basketbalsport de rug zulen toekeren, geeft de heer Carron aan ervan overtuigd te zijn dat deze keuze positief zal uitpakken, ervan uitgaande dat het juist de belangstelling voor de basketbalsport zal aanwakkeren en een nieuw impuls zal geven aan het "basketbalgebeuren" in Suriname, waardoor de mensen in de toekomst opnieuw de weg zullen vinden naar de Ismay van Wilgensporthal.
De heer Carron verwacht dat de komende play-offs de spannendste sinds tijden zullen zijn, omdat het krachtsverschil tussen de ploegen minimaal is. 'Iedereen heeft zowat van elkaar gewonnen'. Hij roept basketbalminnend Suriname op om ter voorkoming van teleurstelling, tijdig een toegangskaart te bemachtigen en samen met hem volop te genieten van de play-offs die op zondag 21 augustus 2011 van start gaan. 'Be there and bring your smile with you', aldus de heer Carron.

Door: Marlon Caupain. 

U bevindt zich hier: Home Artikelen Interviews Interview met Robby Carron

© 2012 |  Websitebeheer | Beheerpaneel
Website ontwikkeld door XI WebDesign 2012