Marlon Caupain geeft als kandidaat bestuurscommissie GroenLinks stadsdeel Amsterdam Oost zijn visie weer omtrent de zorg

GrFlyerrz

Marlon Caupain is werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Hij is namens GroenLinks kandidaat (nr. 11) voor de bestuurscommissie in het stadsdeel Amsterdam Oost.

$11.   Waar komen jouw politieke ambities vandaan?

“Ik ben gevraagd of ik mij namens GroenLinks zou willen kandideren voor de bestuurscommissie in het Stadsdeel Oost in Amsterdam. Na hier goed over te hebben nagedacht was ik ervan overtuigd dat dit een mooie aansluiting zou zijn op mijn recent voltooide studie Master Social Work en besloot ik de stap richting de politiek te zetten. Medewerkers in de zorg zijn ondervertegenwoordigd in de (lokale) politiek. Wij staan teveel langs de zijlijn, als het om de politiek gaat. Als medewerker in de zorg is het van groot belang dat wij vanuit de hulpverlening, binnen de politiek onze stem laten horen, om zodoende invloed op het beleidsproces te kunnen uitoefenen. Uiteraard is dit ook voor mij een politiek leerproces, maar wel eentje welke ik enthousiast met beide handen wil aangrijpen.”

$12.   Wat zijn voor jou de thema’s tijdens de verkiezingen?

“Ik wil mij in brede zin gaan richten op zaken die met de zorg te maken hebben. Uiteraard ligt het grootste deel van mijn expertise binnen de geestelijke gezondheidszorg waar ik achter de voordeur van de meest kwetsbaren in de samenleving kom en hun noden waarneem. Binnen de bestuurscommissie kan ik deze ervaringen inzetten om een structureel veranderproces in gang te zetten. Daarnaast wil ik mij gaan richten op sport, diversiteit, jeugdwerkloosheid en discriminatie op de arbeidsmarkt.”

$13.   Wat is de visie van jou of je partij op langdurige psychiatrische zorg?

“De bezuinigingen zoals vastgesteld door het kabinet Rutte zijn onvermijdelijk. GGz organisaties moeten krimpen, ziekenhuizen worden gesloten en de vermaatschappelijking neemt grotere vormen aan, met als gevolg een toename van de werkdruk binnen de ambulante zorg. Tegelijkertijd wil het kabinet bezuinigen op de thuiszorg en het persoonsgebonden budget, waardoor forse druk in de thuissituatie valt te verwachten. De participatiewet zal anderzijds een extra steun in de rug zijn voor cliënten en hulpverleners en kan door inspanningen van vrijwilligers en andere bewonersinitiatieven voor (enige) verlichting zorgen. Er moet naar mijn oordeel  voor worden gewaakt dat buren geen semi-professionals en professionals worden. De primaire verantwoordelijkheid voor goede  zorg is en blijft (vanuit de wijkteam aanpak), een taak voor goed opgeleide professionals. Wij moeten als politiek, professionals, maar zeker ook de cliënten dit proces kritisch blijven volgen, de knelpunten goed in kaart brengen en bijsturen waar mogelijk. Verder is GroenLinks niet alleen van oordeel dat burgers niet de dupe mogen worden van de bezuinigingen, maar dat zij ook meer te zeggen moeten krijgen over hun eigen zorg.”

$14.   De gemeentes worden verantwoordelijk voor een aantal nieuwe zorgtaken, wat zijn hierbij volgens jou de risico’s en de verwachte winst?

“Er zal in 2015 een decentralisatie van de overheidstaken naar de gemeenten plaatsvinden. De gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de zorg aan chronisch zieken en ouderen, werk en inkomen en de jeugdzorg. De winst zal vooral voortvloeien uit de reductie van het aantal regels. Mensen met complexe problematiek kunnen 1 aanspreekpunt krijgen. Doordat de financiering via de gemeente loopt en alles in 1 hand is, zou dit voor de uitvoering overzichtelijk moeten worden. Daarnaast blijft het de vraag of de gemeente Amsterdam voldoende kennis in huis heeft omtrent de verschillende doelgroepen en of er in voldoende mate aansluiting bij de wensen en behoeften van de meest kwetsbaren in onze samenleving kan en zal worden gevonden. Hierin is een belangrijke taak voor de toekomstige bestuurscommissies weggelegd om het geheel te monitoren, maar ook om essentiële informatie hieromtrent, aan te dragen bij de gemeente Amsterdam.”

Bron: Arkin.

U bevindt zich hier: Home Artikelen MC Talks Marlon Caupain geeft als kandidaat bestuurscommissie GroenLinks stadsdeel Amsterdam Oost zijn visie weer omtrent de zorg

© 2012 |  Websitebeheer | Beheerpaneel
Website ontwikkeld door XI WebDesign 2012