Persbericht Stichting Platform Amsterdam Zuidoost Vooruit opgericht

 

StichtingPlatform

Amsterdam, 7 januari 2014

Op 31 december 2013, de laatste dag van het jaar, is Amsterdam Zuidoost een formeel platform bestaande uit actieve bewoners, professionals, zelfstandig ondernemers en vrijwilligers rijker. Stichting Platform Amsterdam Zuidoost Vooruit, beter bekend als ‘Platform Zuidoost Vooruit’, werkt aan duurzame verbetering van de sociaaleconomische zelfredzaamheid van kwetsbare bewonersgroepen in Amsterdam Zuidoost en tevens aan het zichtbaar maken, verbinden en versterken van bewoners en bewonersorganisaties in Amsterdam Zuidoost. Duurzaamheid, zelfredzaamheid en samenwerking staan centraal voor de nieuwe stichting. ‘In Zuidoost zijn er enorm veel kleine organisaties actief die ieder op een eigen eilandje goede dingen proberen te doen voor vaak dezelfde doelgroep’, aldus voorzitter Stephen Deul, ‘terwijl bundeling van expertise, ervaring en netwerken leidt tot efficiëntie, kwaliteitsverbetering en duurzame positieve effecten’. Onder andere via de organisatie van thematische- en netwerkbijeenkomsten en het initiëren en ondersteunen van projecten probeert het Platform haar doelen te bereiken. De Stichting bestaat uit een driekoppig bestuur, een comité van aanbeveling en een projectteam en is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 59619872.

‘Platform Zuidoost Vooruit komt niet uit de lucht vallen’,aldus Deul. In 2011 luidde een brede en diverse groep actieve bewoners, professionals, zelforganisaties en zelfstandig ondernemers tegen de achtergrond van de economische crisis de noodklok: schulden werden onbeheersbaar, inkomsten daalden drastisch en het aantal huisuitzettingen liep snel op. Met ondersteuning van Wijksteunpunt Wonen Amsterdam Zuidoost werd in en vooral ook voor de H-buurt op 21 juli 2011 vervolgens de conferentie Huisuitzetting hoeft niet door de actieve bewonersgroep georganiseerd om samen met woningcorporaties, schuldhulpverlening en het stadsdeel tot praktische oplossingen te komen. Op 10 december 2011 organiseerde een projectgroep bestaande uit actieve bewoners, betrokken professionals en ondernemers gezamenlijk de conferentie Bewoners Amsterdam Zuidoost Met Elkaar Vooruit. Ruim 150 deelnemers zochten naar nieuwe wegen en nieuwe verbindingen om groeiende uitdagingen op gebied van met name onderwijs, arbeidsmarkt en participatie het hoofd te bieden. Uit de wens van de deelnemers kwam in eerste instantie het informele Platform Zuidoost Vooruit voort en vervolgens de formele stichting.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het eerste project van Stichting Platform Amsterdam Zuidoost Vooruit het realiseren van een wijkonderneming in de H-buurt is. In het pand Hofgeest 140, het voormalige Activiteiten Centrum Hofgeest, dient Wijkonderneming Hofgeest ruimte te bieden aan laagdrempelige diensten en activiteiten voor, door en met bewoners uit de H-buurt. Tevens worden werkzoekenden en schoolverlaters de kans geboden om aan de broodnodige startkwalificaties voor de arbeidsmarkt te werken via zogenaamde leerwerktrajecten. De H-buurt bestaat grotendeels uit hoogbouw en kent een stapeling van sociale, fysieke en economische problemen waaronder het relatief hoge werkloosheidspercentage, gebrek aan startkwalificaties onder een relatief grote groep jongeren en het gebrek aan voorzieningen voor bewoners. De H-buurt maakt onderdeel uit van de zogenaamde focusgebieden [gebieden waar extra investeringen worden gepleegd wegens stapeling van sociale, fysieke en economische problematiek]. De inzet van maatschappelijke instanties, stadsdeel en politie in de afgelopen jaren laten in beperkte mate verbetering zien. ‘Reguliere instanties weten juist de groepen kwetsbare bewoners waar het om gaat niet of nauwelijks te bereiken’, aldus Robert Coblijn, één van de initiatiefnemers van Wijkonderneming Hofgeest. ‘Of zij weten de doelgroepen niet op de juiste manieren te inspireren en motiveren’ vult Braien Candelaria, één van de andere initiatiefnemers aan. Bjorn Sno, die net zoals de andere initiatiefnemers opgegroeid is in de H-buurt en betrokken is (geweest) bij vele maatschappelijke projecten aldaar, geeft aan dat daar nu net de sleutel van het succes ligt voor het initiatief: ‘De initiatiefnemers van project Wijkonderneming Hofgeest zijn actieve (ex-)bewoners van de H-buurt met uiteenlopende disciplines en netwerken. Wij hebben allemaal aan verschillende projecten meegewerkt en hebben verschillende hulpverlenende organisaties zien gaan en komen. Wij hebben niet alleen ruime ervaring in het bereiken van groepen maar kunnen deze groepen ook op de juiste manieren enthousiasmeren en inspireren om dromen, die diep zijn weggezakt, te realiseren.

Gesprekken met woningcorporatie Ymere (eigenaar van het pand), gemeente Amsterdam DMO), stadsdeel Amsterdam Zuidoost en DWI Amsterdam verlopen positief en bevinden zich inmiddels in een gevorderd stadium. ‘Wij verwachten op korte termijn met positief nieuws omtrent Wijkonderneming Hofgeest naar buiten te kunnen treden’, aldus een optimistische Stephen Deul.

Inzender: Stephen Deul

 

U bevindt zich hier: Home Artikelen Mens en Maatschappij Persbericht Stichting Platform Amsterdam Zuidoost Vooruit opgericht

© 2012 |  Websitebeheer | Beheerpaneel
Website ontwikkeld door XI WebDesign 2012